Skandias nomineringskommitté

Skandias bolagsstämma 2004 beslutade att Skandias nomineringskommitté skall bestå av fem ledamöter enligt följande. En representant för envar av de fyra största ägarna (ägargrupperna) som önskar delta i kommitténs arbete att utses av respektive ägare (ägargrupp) samt en representant för de små och medelstora aktieägarna att utses av Skandias Aktieägarförening eller motsvarande. Ledamöterna skall utses utifrån ägarförhållandena i Skandia per den 30 september. Följande personer har nu utsetts att ingå i nomineringskommittén inför bolagsstämman 2005: • Björn Lind, SEB Fonder, ordförande (bjorn.lind@seb.se) • Lars Idermark, 2 AP-Fonden (lars.idermark@ap2.se) • KG Lindvall, Robur (kg.lindvall@telia.com) • Olof Neiglick, Nordea Fonder (olof.neiglick@nordea.com) • Per Löfqvist, Skandias Aktieägarföring (per.lofqvist@translaw.se) Skandias styrelseordförande Bernt Magnusson är adjungerad till kommittén. Mandatet för nomineringskommittén är enligt bolagsstämmans beslut att bereda och lägga fram förslag vad gäller: • val av stämmoordförande • styrelsens arvodering • antalet styrelseledamöter • val av styrelseledamöter • revisorernas arvodering • val av revisorer

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar