Tillrättaläggande

Tillrättaläggande Affärsvärldens nätupplaga påstår sig idag avslöja ett "nytt drömavtal för Mr Bonus". Dagens Industris nätupplaga påstår i ett referat av samma artikel att Skandias koncernchef har "En fallskärm på 105 miljoner kronor". Båda påståendena är felaktiga. Fakta i målet är följande * Lars-Eric Peterssons anställningsavtal har inte förändrats. Det finns inget "nytt drömavtal". De uppgifter som redovisats i de senaste årsredovisningarna gäller fortfarande. * Dessa innebär att Lars-Eric Petersson har en grundlön, som är pensions- grundande, och pension från 57 års ålder som uppgår till 60 procent av grundlönen. * Om Lars-Eric Petersson skiljs från sin anställning som VD tidigare än pension har han 12 månaders uppsägning och därefter en "fallskärm" som innebär lön - med avräkning för nytt arbete - under två år. * Pension utgår för Lars-Eric Petersson, i likhet med för andra anställda, från pensionsålder och är inte avhängig av hur hans anställning avslutas. Pension är pension och kan därför inte sägas vara del av någon "fallskärm". * Utöver grundlön kan Lars-Eric Petersson erhålla tantiem efter fastställda mål. Något tantiem har inte utgått år 2002. * För de flesta heltidsarbetande medelålders personer gäller att om personen ifråga antas leva till 80-års ålder, och varje års pensionsutbetalning under pensionstiden summeras och nuvärdesberäknas, så uppgår den sammanlagda summan till "miljonbelopp". Detta faktum är ingen nyhet. Eventuella frågor: Gunilla Svensson, Pressekreterare Skandia, tel 08-788 25 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT01230/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar