Uttalande från Skandias styrelse

Report this content

UTTALANDE FRåN SKANDIAS STYRELSE Med anledning av de senaste dagarnas diskussioner kring s.k. bonus till chefer i svenskt näringsliv, vill Skandias styrelse göra följande klarlägganden angående ersättningen till Skandias VD och övriga chefer. Sedan många år tillämpas inom Skandia ett lönesystem som innebär att lönen består dels av en fast lönedel, dels av möjlighet till en begränsad rörlig lönedel. Den rörliga lönen relateras till olika viktiga och strategiska affärsmål som den berörda medarbetaren genom extra arbete och engagemang kan påverka på ett positivt sätt. För Skandias VD gällde exempelvis som mål för 2001, förutom rena produktivitetsmål, att avyttra koncernens kapitalförvaltningsverksamhet. Det ligger i sakens natur att denna typ av mål, som har koppling till strategiska affärshemligheter, inte kan offentliggöras på förhand. Det behöver väl inte heller sägas att det varit positivt, särskilt i dagens besvärliga marknadssituation, att bl.a. detta mål kunde förverkligas kring årsskiftet 2001/2002. Skandias styrelse beklagar att den senaste tidens debatt felaktigt gett intryck av att Skandias VD och chefer med någon slags automatik erhåller extralön när bolaget går dåligt. Så är inte fallet. Den rörliga lönedelen, som är begräsad och på intet sätt är garanterad, kräver extra arbete och engagemang, särskilt på en tuff marknad och i besvärliga tider. För Skandias styrelse Lars Ramqvist, ordförande Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00640/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar