Valet till Skandias fullmäktige avgjort

Skandias kunder har valt in sju ledamöter i fullmäktige som är Skandias högsta beslutande organ. I årets val har 22 068 röstberättigade kunder röstat. Det är det högsta valdeltagandet hittills i Skandias fullmäktigeval.

Skandia skänker 10 kronor för varje röst till Skandias stiftelse Idéer för livets verksamhet för barn och unga, vilket i år blir 220 680 kronor.

Skandia har ett fullmäktige med bred kompetens som representerar Skandias kunder. De nya ledamöterna tillträder i samband med bolagsstämman den 15 maj.

Av de kandidater som står till valberedningens förfogande har följande blivit invalda:
Marianne Dicander Alexandersson, omval
Ebba Fåhraeus, omval
Therese Johansson, omval
Bo Källstrand, omval
Eva Lindqvist, omval
Sofie Schough, nyval
Ulf Troedsson, omval

Fullmäktiges roll och sammansättning
Fullmäktige utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Det är styrelsen som löpande ansvarar för Skandias verksamhet och ekonomiska resultat samt för hur förvaltningen och försäljningen utvecklas.

De sju fullmäktigeledamöter som varje år väljs av Skandias kunder, väljs för en treårsperiod och omval av en ledamot är möjligt. Fullmäktige består sammanlagt av 21 ledamöter.

Bolagsstämman den 15 maj
Skandias ordinarie bolagsstämma äger rum den 15 maj 2018 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Anmälan till bolagsstämman görs på skandia.se/stamma och är öppen från mitten av april. Kallelse och övriga stämmohandlingar finns tillgängliga senast två veckor innan stämman på skandia.se/stamma.

skandia.se finns även ytterligare information om Skandias kundinflytande.

Björn Wolrath, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige, 0705-88 16 11
Magdalena Wetterfors, chef för Skandias fullmäktiges kansli, 0761-30 28 58
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra närmare 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera