Om oss

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Föreningen grundades 1972 och har ca 40 medlemmar i Danmark, Sverige och Norge. Fokus ligger på utvecklingen av vägmarkeringar genom att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem inför myndigheter samt övriga organ i samhället. Föreningen bedriver också forskning och annat utvecklingsarbete med avseende på miljö och trafiksäkerhet.