Globala störningar på råvarumarknaden för vägmarkeringsprodukter

Report this content

De senaste månaderna har marknadssituationen för råvaror som används för tillverkning vägmarkeringsmaterial upplevt kraftiga störningar på den globala marknaden. Det innebär svårigheter att få tag på ingående material för tillverkningen av vägmarkeringsmaterial. Den snabba utvecklingen innebär risker för förseningar i leveranser av vägmarkeringar på den nordiska marknaden, säger Per-Erik Eriksson, företrädare för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.

Orsakerna till störningarna beror på flera samverkande faktorer och som nu får en effekt för den europeiska marknaden för vägmarkeringar.

Force Majeure hos stora kemiföretag. Obalans i tillgång och efterfrågan på petrokemiska produkter pga ändrade beteenden kopplade till COVID-19. Vi reser mindre vilket påverkat produktion av råolja och sin tur förädlade produkter. Samtidigt så är behovet annorlunda med fokus på renoveringar där exempelvis färger har blivit en bristvara.  Flera större kemiska företag har pga naturkatastrofer förklarat Force majeure och detta innebär både högre priser och svårigheter att få tag på ingående komponenter. Bl.a har köldknäppen i Texas slagit ut produktionskapaciteten hos viktig petrokemisk industri där.

Störningar i den globala leveranskedjan. Priset för en containerfrakt från Asien har de senaste månaderna gått upp ca 500%. Bakom den extrema prisuppgången ligger höstens oväntade boom för världshandeln samt överfulla hamnar. Som exempel kan nämnas att utanför Los Angeles ligger i genomsnitt 40 fraktfartyg och väntar på att få lossa sitt gods från Kina, enligt uppgifter i Dagens Industri 5 mars. Det leder dels till obalanser i tillgång till container för att lasta nya varor, men också att fraktfartygen inte kan transportera gods med normal hastighet utan får vänta i hamnar i flera veckor innan lossning.

Färre materialleveranser från Asien. Kinas ekonomiska uppgång innebär att de råvaror som normalt kommer från Asien till den europeiska marknaden, nu köps upp av Kina till högre priser än normalt. Det leder till brist på råvaror för de europeiska tillverkarna.

Prisökningar på råmaterial. Materialbrist har lett till kraftiga prisökningar på ingående komponenter till vägmarkeringsmaterial och i vissa fall har priserna vissa råmaterial ökat med flera 100% bara de senaste månaderna.

Statistiska centralbyrån räknar månadsvis på två index för branschen: Den första är ett materialindex som simulerar vägmarkeringsmaterialet (1098) som används i Sverige och det andra är entreprenadindex (246) som till 48% består av ovanstående vägmaterial. Med bakgrund av den turbulenta situationen där tillgången är mest kritisk har vi simulerat en utveckling på index för 2021. Vi räknar med att genomsnitt på index stiger med 7% respektive 5% på helåret jämfört med 2020 på vägmarkeringsmaterialet (1098) respektive entreprenadindex (246). Om uppskattningen stämmer så kommer vi få de högsta månadsindex och årsindex sedan dessa blev implementerade 2011. En återgång till en mer normal leveranssituation är inte trolig under innevarande år.

Per-Erik Eriksson

Företrädare
0730-207550
pererik@svmf.se

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen är en intresseorganisation för företag och organisationer verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Vi är en medlemsorganisation med 35 företag verksamma i Skandinavien. Föreningens mål är att företräda branschen inför stat, kommun och andra myndigheter i frågor gällande vägmarkeringar, samt genom forskning och utvecklingsarbete främja utvecklingen inom branschen.

Prenumerera

Media

Media