Flaggningsmeddelande: Skanditek äger 29,9 procent i Vitrolife

Flaggningsmeddelande: Skanditek äger 29,9 procent i Vitrolife Skanditek sålde den 18 december 1.000.000 aktier i Vitrolife i syfte att få en ägarandel understigande 30 procent. Skanditeks ambition är att inte kvarstå med en ägarandel som ligger över gränsen för budplikt. Skanditeks innehav i Vitrolife uppgår efter ovanstående transaktion till 5.495.700 aktier, vilket representerar 29,9 procent av bolagets aktiekapital och röstetal. Vitrolife är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Stockholm den 19 december 2003 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Patrik Tigerschiöld Verkställande direktör För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Jonas Alfredson, ekonomichef, telefon 08-614 00 29, mobil 0733-904 912, e-post jonas.alfredson@skanditek.se. Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare och bidra till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av tolv investeringar inom områdena elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Axis (14%), LGP Allgon (6%), MYDATA automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (30%). Skanditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20040929BIT20380/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar