Kallelse till extra bolagsstämma i Skanditek

Report this content

Kallelse till extra bolagsstämma i Skanditek Styrelsen för Skanditek har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 28 oktober 2002 för beslut om: - godkännande av dotterbolaget CMA Microdialysis AB s beslut om emission av konvertibelt förlagslån - godkännande av dotterdotterbolaget Mydata Automation AB s beslut om emission av förlagslån förenade med avskiljbara optionsrätter. Kallelsen bifogas. Stockholm den 14 oktober 2002 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Jonas Alfredson, ekonomichef, telefon 08-614 00 29, mobil 0733-904 912, e-post jonas.alfredson@skanditek.se Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av 12 bolag verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Bland dem kan nämnas Axis (14%), LGP Telecom Holding (9%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20040928BIT20630/wkr0001.pdf

Dokument & länkar