Skanditeks bokslutskommuniké 2000 samt kallelse till ordinarie bolagsstämma

Skanditeks bokslutskommuniké 2000 samt kallelse till ordinarie bolagsstämma - Resultatet före skatt uppgår till 139,1 mkr (3,6). -Goodwillavskrivningar ingår med 78,3 mkr (19,3). -Utdelning föreslås med 0,20 kronor per aktie. Året i korthet - Fermentech Medical och Vitrolife gick samman. - Vellinge Electronics blev helägt efter ytterligare aktieköp. - Axis blev börsnoterat. - Mydata hade ett framgångsrikt år. - Theducation, verksamt inom e-learning, är en ny investering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/14/20040930BIT20960/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar