Skanditeks dotterbolag CMA Microdialysis AB tillkännager tillstånd från FDA.

Report this content

Skanditeks dotterbolag CMA Microdialysis AB tillkännager tillstånd från FDA. CMA Microdialysis AB tillkännagav i dag att företaget har fått tillstånd enligt 510(k) från USA:s Food and Drug Administration (FDA) att marknadsföra sitt CMA Cerebral Tissue Monitoring System. Systemet mäter hjärnans glukos-, laktat- och pyruvatnivåer och är avsett att användas som en kompletterande metod att övervaka hjärnans blodförsörjning. För CMA Microdialysis AB är detta en milstolpe i företagets historia eftersom det öppnar upp en av världens största marknader. I övrigt hänvisas till bilagt pressmeddelande från CMA Microdialysis AB. Stockholm den 29 oktober 2002 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av 12 bolag verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Bland dem kan nämnas Axis (14%), LGP Telecom Holding (9%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20040928BIT20780/wkr0001.pdf

Dokument & länkar