Grön vecka sporrar till fortsatta steg mot klimatneutral byggverksamhet i Sverige

Skanska Sverige inleder nu Gröna veckan – en vecka på temat ”Klimatneutralitet – från ord till handling”. I samband med veckan arrangerar Skanska en inspirationsdag 10 oktober dit media är välkomna. Några höjdpunkter ur programmet: 

Electric site – framtidens klimatsmarta bergtäkt, kl. 14.30

Förarlösa dumprar och grävmaskiner med varsin elkabel. Är det framtidens täkt? Tillsammans med Volvo CE driver Skanska utvecklingsprojektet Electric Site, med mål att minska användningen av fossila bränslen, förbättra arbetsmiljön och vara med och driva den tekniska utvecklingen. 

 Hur utvecklar vi Storstockholm för att nå klimatmålen?, kl. 16.00

Skanska har presenterat en vision för hur Stockholm kan se ut 2070. I den finns flera förslag på hur staden kan utvecklas på ett hållbart sätt för att möta befolkningsökningen med fler bostäder och utbyggd infrastruktur. Hur kan näringslivet och politiken samarbeta för att tillsammans nå ett mer klimatsmart samhälle?

Tid och plats: Warfvinges Väg 25, tisdag 10 oktober 13.00–17.30

För hela programmet se: http://invitepeople.com/events/10705 

Syftet med Gröna veckan är att skapa engagemang för Skanskas vision om klimatneutralitet och resan mot hållbarhet - inom grönt byggande och social hållbarhet. Under veckan utmanar Skanska sig själv, kunder och samarbetspartners att ta nya steg framåt genom att sprida goda exempel, inspirera och öka kompetensen inom området.

Skanska – Årets vinnare av Sustainable Brands Index BTB > >

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotta Hedberg, grön affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, tel: 010 - 448 17 82

Skanskas direktnummer för media, tel: 010 - 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar