Skanska bygger hyresrätter åt Uppsalahem för 300 miljoner kronor

Skanska har fått i uppdrag av Uppsalahem att bygga 187 hyresrättslägenheter i området Luthagen, Uppsala. Projektet är det första som avropas inom ett treårigt ramavtal rörande nyproduktion och är värt cirka 300 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2015.

Skanska ska bygga yteffektiva hyresrätter för såväl familjer som ungdomar. I området finns mataffär, restauranger, vårdcentral, apotek, gym och café. Projektet utgör fjärde och sista etappen av Uppsalahems nyproduktion i området intill Mimmi Ekholms plats i Luthagen.

Husen ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och avsikten är att de ska certifieras enligt Svanen. Det innebär att de ska uppfylla högt ställda krav på energieffektivitet, material och innemiljö. Dessutom ställs krav på kvalitet och en hållbar byggprocess. Inom ramavtalet ryms även en hög ambition mellan Uppsalahem och Skanska att genomföra projekten socialt hållbart med bland annat praktikplatser för långtidsarbetslösa.

Byggprojektet påbörjas omgående och husen ska vara klara för inflyttning i augusti 2018.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Toresäter, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010-448 60 62

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Prenumerera