Skanska etablerar Sveriges första högskolesamarbete för utveckling av robotapplikationer för byggautomation

Den adjungerade professorn Lars Pettersson på Skanska inleder sin professur på Mälardalens högskola för att delta i utvecklingen av robotapplikationer för effektivisering av byggprocessen. 

Byggbranschen har länge tampats med effektivitetsproblem och resursslöseri. Digitaliseringen och de möjligheter som den innebär kan komma att revolutionera byggbranschen.   

På Robotdalen vid Mälardalens högskola har Skanska varit delaktig i ett projekt med syfte att utveckla robotapplikationer för delar av byggprocessen. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, Robotdalen, Mälardalens högskola och ABB. Lars Petterssons nya professur vid Mälardalens högskola är en fortsättning av arbetet, med målet att skapa ett nytt forsknings- och utvecklingsområde för byggautomation.

– Det är givet att byggindustrin kommer att förändras och gå igenom samma processer som andra delar av samhället. Men det ställer krav på hur vi planerar och utför våra projekt och det krävs mod att våga utmana gamla strukturer. Vi ser också ett stort intresse från studenter och andra branschaktörer, säger Lars Pettersson.

Lars Pettersson tillträder 1 oktober och det är en adjungerad professur, vilket innebär att han parallellt fortsätter sitt arbete vid Skanska där han arbetar som senior projekteringsledare

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Pettersson, senior projekteringsledare, Skanska Sverige, tel: 010-448 11 56

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera