Skanska och Volvo siktar på klimatneutrala bergtäkter

Koldioxidutsläppen ska minska med 95 procent, driftskostnaden med en fjärdedel. Idag inleder Skanska och Volvo Construction Equipment ett tio veckor långt test med eldrivna och självkörande grävmaskiner, dumpers och hjullastare på Skanskas bergtäkt Vikan i Göteborg.

Forskningsprojektet, som går under namnet Electric Site, syftar till att skapa världens första ”utsläppsfria” bergtäkt. Produktionsprocessen ska digitaliseras och delvis automatiseras för att klara en koldioxidfri produktion av bergmaterial för bygg- och anläggningsbehov, samt för asfalt och betong. Systemets mätbarhet ska ge effektivare produktion.

– På sikt ska detta samarbete med Volvo hjälpa både oss och våra kunder att minska vår klimatpåverkan, säger Skanskas VD och koncernchef Anders Danielsson.

Det är första gången som ett försök av den här typen genomförs inom bergindustrin. Om det blir lyckosamt ska Electric Site bli en mönstermodell då det gäller effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan för bergtäkter.

– Skanska vill leda arbetet mot en klimatneutral byggbransch. Samarbetet med Volvo och andra svenska företag kring innovativa lösningar stärker oss i den ambitionen, säger Anders Danielsson.

På bifogad bild: Melker Jernström, VD Volvo CE, Martin Lundstedt, VD Volvo, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och Anders Danielsson, VD Skanska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Sunesson, projektledare Electric Site, Skanska Sverige, tel 010-448 00 00

Maria Lindström, kommunikationsansvarig Skanska Sverige, Electric Site, tel 010-448 16 85

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 40 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2017 cirka 2 300 nya hem.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar