Skanska på första plats när beslutsfattare rankar de mest hållbara företagen

Skanska hamnar på första plats när Sustainable Brand Index presenterar sin lista baserat på hur beslutfattare uppfattar att företag presterar inom områdena grönt och social hållbarhet. 

I undersökningen har 626 beslutsfattare på företag med en omsättning över 400 miljoner kronor intervjuats kring hur de tycker att företag presterar inom områdena miljö och social hållbarhet. Skanska hamnar då på första plats i båda kategorierna.

Det är en viktig bekräftelse på att beslutsfattare väger in hållbarhetsaspekter. Hållbarhet är högt upp på Skanskas agenda men resan har bara börjat, säger Lena Hök, Senior Vice President Green & Community Investment på Skanska AB.

Att flera byggbolag rankas högt för sitt hållbarhetsarbete är ett tecken på att det branschen gör för att utveckla klimatsmarta lösningar och ta socialt ansvar i samband med projekt är konkret och synligt för beslutsfattare.

– Det är glädjande att se flera byggbolag i toppen. Det visar att branschen är på rätt väg och att Skanska behöver fortsätta att driva utvecklingen framåt för att fortsatt vara branschledande, säger Lena Hök.

Läs mer om Skanskas hållbarhetsarbete: https://www.skanska.se/hallbarhet  

Länk till Sustainble Brand Index: https://www.sb-index.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Skanskas direktnummer för media, tel: 010 - 448 88 99

Lena Hök, Senior Vice President Green & Community Investment, Skanska AB, tel: 010-449 12 90 

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera