Skanska säljer bostadsprojekt i Stora Sköndal, Stockholm, för cirka 400 miljoner kronor

Skanska Hyresbostäder har inom sitt strategiska samarbete med Folksam tecknat avtal om överlåtelse av Hyresbostäder Sköndal KB. Affären inkluderar uppförande av sex hyreshus med totalt 178 lägenheter. Avtalet är värt cirka 400 miljoner kronor och transaktionen kommer att registreras av Skanska Hyresbostäder under det fjärde kvartalet.

- Vi är mycket glada över att kunna utveckla detta projekt som är ett viktigt tillskott till hyresmarknaden i Stockholm och att få göra det i samarbete med en stark och långsiktig part som Folksam, säger Fredrik Andre, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

- Det här är en långsiktig investering som bidrar till att bygga Folksams ekonomiska styrka. Det är också ett litet steg mot vårt mål om att inom de närmaste åren öka fastighetstillgångarna med tio miljarder kronor, säger Lars Johnsson, chef för Folksams fastighetsverksamhet.

Sköndal är beläget nära Drevviken i södra Stockholm, ett naturnära läge med service, aktiviteter, skolor och förskolor i området.

Projektet har påbörjats och kommer att vara klart för inflyttning under 2017. Folksam tillträder bolaget i början av 2016 och kommer även att ansvara för uthyrning och förvaltning.

Skanska Hyresbostäder utvecklar, bygger, och förvaltar moderna och prisvärda hyresrätter på utvalda marknader i Sverige. Utveckling bedrivs såväl för intern förvaltning som för externa fastighetsägare. Skanska Hyresbostäder är ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Hultin, VD, Skanska Hyresbostäder, tel: 010-448 50 33

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel: 010-449 04 94

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar