Skanska tecknar ramavtal med Östersundshem

Skanska har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Östersundshem som innebär delaktighet i att bygga upp till 1 050 nya lägenheter under perioden. Avtalet gäller olika upplåtelseformer vilket kan innebära hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter och äganderättslägenheter. 

Avtalet är ett så kallat strategiskt partneringavtal där Skanska, som en av två utvalda entreprenörer, i nära samarbete med Östersundshem ska utveckla hållbara bostäder för framtidens Östersund.

– Vi är mycket nöjda med att ha blivit utvalda som partner, det är ett erkännande av vårt framgångsrika arbete med Östersundshem de senaste åren, säger Ulf Lindström, projektchef, Skanska Sverige AB.

I det senaste samarbetsprojektet med Östersundshem har Skanska byggt 245 hyreslägenheter. Projektet har uppmärksammats bland annat genom de sociala initiativen där nyanlända har erbjudits praktikplatser löpande under projektets gång.

– Att vi nu har ett långsiktigt avtal gör att vi kan trimma in vår organisation för ökad samverkan med kunden. Vi hoppas på att detta ska ge goda förutsättningar att arbeta än mer med hållbarhetsfrågorna, säger Mats Olov Hildingsson, marknadsansvarig partnering, Skanska Sverige AB.

Det är inte klart vilka projekt det rör sig om i nuläget, men det handlar om bostäder i centrala lägen.

– Vi är glada över att få fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Skanska. Tillsammans har vi förbättrat bostadsmarknaden i Östersund genom vår nyproduktion på Tallåsen och Remonthagen. Nu fortsätter vi bostadsbyggandet med oförminskad takt, säger Hans Carlsson, vice vd, Östersundshem. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Lindström, projektchef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 63 39

Mats Olov Hildingsson, marknadsansvarig, Skanska Sverige AB, tel: 010-449 08 81

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera