Delårsrapport januari - mars 2000

SKANSKA - DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2000 * Rörelseresultatet ökade till 1 336 (734) mkr vilket ger en ökning med 65 procent, rensat för jämförelsestörande poster och resultat från intressebolag * Ökad affärsaktivitet och hög volym inom projektutveckling ger positiv resultatpåverkan * Kontrakt inom IT infrastruktur ökar kraftigt och utgör ca 20 procent av orderstocken * Bredbandsutbyggnaden fortsätter att växa. Nya uppdrag för uppförande och utformning av co-locations (server hotell) i USA * Orderingången ökade med 31 procent till 24 206 (18 511) mkr * Orderingången var fortsatt stark på samtliga huvudmarknader * Orderstocken överstiger för första gången 100 miljarder kronor * Orderingången uppgick till 102 589 mkr på rullande tolvmånader och orderstocken uppgick till 100 383 mkr * Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 18 595 (15 488) mkr * Ökningen har i huvudsak ej påverkats av några förvärv För ytterligare information, kontakta: Anders Nyrén, Finansdirektör, Skanska AB, tel +46 8 753 8632 Peter Wallin, Chef för Investor Relations, Skanska AB, tel +46 8 753 88 86 Bifogad: Skanskas bokslutskommuniké för januari-mars 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00770/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00770/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar