Dom i kammarrätten väntas ge Skanska positiv resultateffekt om cirka 400 miljoner kronor

Dom i kammarrätten väntas ge Skanska positiv resultateffekt om cirka 400 miljoner kronor En dom i Kammarrätten i Stockholm ger Skanska rätt i ett skattemål och godkänner de skatteavdrag som Skanska yrkat på. Därmed undanröjs Länsrättens tidigare dom från april 2001, som gick på Skattemyndighetens linje och underkände avdragen. Ärendet gäller inkomsttaxeringen för år 1990, 1991 och 1993 och de avdrag som Skanska yrkat på för värdeminskning m m i kommanditbolaget Polaris Aircraft Leasing, som Skanska är kommanditdelägare i. Enligt Skanskas preliminära bedömning väntas utslaget i Kammarrätten, givet att domen vinner laga kraft, ge en positiv resultateffekt om cirka 400 miljoner kronor för år 2003. Kassaflödeseffekten beräknas preliminärt till cirka 750 miljoner kronor. Domen vinner laga kraft under andra kvartalet 2003, förutsatt att den inte överklagas. För ytterligare information, kontakta: Hans Biörck, ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar