Flaggningsmeddelande - Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

Flaggningsmeddelande Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM Skanska har idag sålt samtliga sina 7.560.100 B-aktier i JM AB (JM) till ett stort antal svenska och utländska institutioner. Skanskas aktieinnehav före försäljningen uppgick till 8.810.100 aktier, varav 1.250.000 aktier i serie A, vilket motsvarade en kapitalandel om 26,5 procent och en rösteandel om 45,1 procent. Efter försäljningen kommer Skanskas ägarandel tillfälligt att uppgå till 3,8 procent av kapitalet och 28,1 procent av rösterna. Skanska har även lånat och sålt B-aktier (1 röst per aktie) motsvarande innehavet av A-aktier (10 röster per aktie). Skanska avser att begära konvertering av A-aktier till B-aktier. För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, Chef Investor Relations, Skanska AB, 08-753 88 86 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar