Information inför Skanskas niomånadersrapport Skanskas andel i SPPs överskott

Report this content

Information inför Skanskas niomånadersrapport Skanskas andel i SPPs överskott Skanskas andel av SPPs överskott uppgår till cirka 420 miljoner kronor. Detta är en ökning med 100 miljoner kronor jämfört med tidigare angivet belopp. Beloppet avser den absoluta andelen av SPPs överskott och har ej diskonterats med avseende på bedömd utbetalningstid. För perioden januari till september redovisas 80 miljoner kronor avseende SPPs överskott i resultatposten jämförelsestörande poster som ingår i rörelseresultatet, vilket avser hittills utbetalad andel av SPPs överskott. Totalt kommer de jämförelsestörande posterna uppgå till 1.040 miljoner kronor för denna period. Hanteringen av det resterande beloppet om 340 miljoner kronor är fortfarande föremål för utvärdering och kommer att redovisas under det fjärde kvartalet. För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01360/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar