Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 2.000.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 8,2% till 5,7%.

Efter konverteringen kommer antalet A-aktier i Skanska att uppgå till 26.532.610 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 392.020.462. För ytterligare information, kontakta: Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01 Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar