Mats Williamson ny vd för Skanska Sverige

Mats Williamson ny vd för Skanska Sverige Mats Williamson blir ny vd för Skanska Sverige. Han efterträder Anders Elfner som beslutat att lämna Skanska. Mats Williamson är 44 år, civilingenjör och har arbetat inom Skanska sedan 1981. Han kommer närmast från Skanska International Projects där han varit VD. - Under senare år har vi genomfört en riktig och nödvändig omstrukturering av den svenska verksamheten i klart avgränsade regioner och med tydliga produktsegment. Vi har under våren arbetat fram ett program vad gäller etik, kvalitet och konkurrenskraft. Den nya fokuseringen innebär att jag blir allt mindre involverad i den dagliga verksamheten. Jag väljer därför att kliva åt sidan för att lämna plats för nya krafter i det fortsatta förändringsarbetet, säger Anders Elfner. Skiftet på ledarposten inom Skanska Sverige kommenteras av Skanskas vice VD Johan Karlström, som i koncernledningen har ansvaret för Skanskas byggverksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland: - Sverige är en av Skanskas stora och viktiga marknader. Skanska Sverige är i huvudsak ett välskött och lönsamt företag och vi uppskattar det arbete som Anders Elfner har genomfört. Tyvärr överskuggas detta i media och i den allmänna opinionen av några projekt där vi inte har lyckats leverera den kvalitet vi lovat. Vårt förtroende bland kunder, partners och investerare måste stärkas. Vi intensifierar nu förändringsarbetet för att långsiktigt säkra kvalitet, etik och lönsamhet. - Viktiga ledaruppgifter blir nu att driva förändringen i ett högt tempo och samtidigt att fokusera på lönsamhet och att kommunicera Skanskas värden och etiska policy, såväl internt som externt för att ge en tydlig, stark och enad bild av Skanska, säger Johan Karlström. - Det är mot denna bakgrund vi väljer Mats Williamson som ledare för nästa fas i utvecklingen. Med Mats Williamson får Skanska Sverige en kraft med lång erfarenhet från att leda och driva såväl stora komplicerade projekt som genomgripande förändringsarbeten. Hans insatser som ledare för Öresundsbroprojektet har bl a uppmärksammats för de nya samarbetsformerna som utvecklades tillsammans med kunden och partners. Därefter har han genomfört en omstrukturering av Skanska International Projects, säger Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef. För ytterligare information, kontakta: Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 87 47 Mats Williamson, VD, Skanska Sverige, 08-504 368 56 eller 070-370 51 50 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar