Niomånadersrapport januari - september 2003

NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2003 Koncernen i sammandrag [REMOVED GRAPHICS] Tredje kvartalet 2003 jämfört med tredje kvartalet 2002 · Nettoomsättningen för Skanska-koncernen minskade med 4 procent till 34 125 (35 556) Mkr. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 5 procent. · Rörelseresultatet ökade till 887 (876) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster ökade till 745 (670) Mkr. · Nettoresultatet uppgick till 519 (324) Mkr och resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till 1,24 (0,77) kronor. · Orderingången ökade med 8 procent till 36,4 miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 19 procent. Orderstocken uppgick till 134,3 miljarder kronor, en minskning med 3 procent jämfört med årsskiftet. Justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 14 procent. Januari-september 2003 jämfört med januari-september 2002 · Nettoomsättningen för Skanska-koncernen minskade med 8 procent till 99 481 (108 048) Mkr. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 1 procent. · Rörelseresultatet ökade till 3 254 (1 926) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 833 (1 062) Mkr. · Nettoresultatet uppgick till 2 001 (508) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 4,78 (1,21) kronor. · Förbättrad finansiell ställning. Den räntebärande nettoskulden minskade med 5 133 Mkr från årsskiftet till -3 897 Mkr. · Sysselsatt kapital minskat till 25 (dec 2002: 32) miljarder kronor · Kassaflödet från löpande verksamhet ökade till 4 971 (-1 092) Mkr. För ytterligare information kontakta: Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38, 070-543 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00610/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar