Ny och utökad rapportering i andra kvartalet 2003

Ny och utökad rapportering i andra kvartalet 2003 Skanskas sexmånadersrapport kommer att publiceras den 24 juli 2003. Från och med det andra kvartalet i år tillämpas den nya rapporteringsstrukturen som bland annat beskrivits i årsredovisningen. Den nya, utökade, rapporteringsstrukturen innebär att resultatet kvartalsvis kommer att rapporteras uppdelat på fyra verksamhetsgrenar; Byggrelaterade tjänster och Services, Projektutveckling Bostäder, Projektutveckling Kommersiella lokaler och BOT (privatfinansierade projekt). Verksamhetsgrenarna Byggrelaterade Tjänster och Services samt Projektutveckling Bostäder beskrivs därutöver per marknad. För att underlätta jämförelser med utfallet tidigare perioder bifogas utfallet kvartalsvis för 2002 och första kvartalet 2003 enligt den nya rapporteringsstrukturen. Dessa tabeller kan även laddas ner i EXCEL- format på koncernens hemsida www.skanska.se/investorrelations. Koncernredovisningen följer de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som beskrivs i senaste årsredovisningen och i delårsrapporten för det första kvartalet i år, om annat ej anges. För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 86 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se Resultatanalys [REMOVED GRAPHICS] Definition sysselsatt kapital Koncernens sysselsatta kapital är definierat som summan av synligt eget kapital plus minoritet och räntebärande skulder, d v s bruttovolymen. Definitionen för sysselsatt kapital per marknad och verksamhetsgren är definierad enligt den modell för Ekonomiskt Värdeskapande som Skanska- koncernen tillämpar - Skanska Value Added, SVA - där det sysselsatta kapitalet, enligt definitionen ovan, reduceras med inlåning till Skanska Financial Services. Det sysselsatta kapital som redovisas är per respektive periods slut. Verksamhetsgrenar [REMOVED GRAPHICS] Byggrelaterade Tjänster och Services [REMOVED GRAPHICS] Projektutveckling bostäder [REMOVED GRAPHICS] Verksamhetsgrenar [REMOVED GRAPHICS] Projektutveckling kommersiella lokaler [REMOVED GRAPHICS] BOT Verksamhetsgrenar i sammandrag [REMOVED GRAPHICS] Per Marknad Byggrelaterade tjänster och Services [REMOVED GRAPHICS] Per Marknad Projektutveckling bostäder [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00730/wkr0001.doc Hela releasen http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00730/wkr0002.pdf Hela releasen

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar