Rapport från Skanskas bolagsstämma

Rapport från Skanskas bolagsstämma Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut: · Utdelningen för 2002 fastställdes till 2,00 kronor (föregående år 3,00 kronor) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelningen är den 9 maj 2003. · Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén. I samband med stämman lämnar Eliot R. Cutler och Per-Olof Eriksson Skanskas styrelse. · Till nya ledamöter av styrelsen valdes Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef, Jane F. Garvey, vice VD för APCO Worldwide och Ulrika Francke, VD för SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Ulrika Francke är också vice ordförande i FöreningsSparbankens styrelse. · Stämman beslutade vidare att ge styrelsens ordförande mandat att sätta samman en nomineringskommitté för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma. Kommittén ska utgöras av ordförande och fem representanter från bolagets största aktieägare. Representanterna får inte samtidigt ingå i Skanskas styrelse. Nomineringskommitténs sammansättning tillkännages i samband med Skanskas delårsrapport för det tredje kvartalet 2003. · Stämman godkände försäljningen av det amerikanska dotterbolaget Spectrum Skanska som är verksamt inom projektutveckling av bostäder i USA. Försäljningen sker till bokfört värde, ca 160 miljoner kronor, ca 20 miljoner dollar. Bolaget dekonsolideras fr o m 1 april 2003. Köpare är Spectrum Skanskas ledning. För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 070-953 88 86 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 070-543 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01210/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar