Skanska avser att utnyttja möjligheten att återköpa egna aktier

Skanska avser att utnyttja möjligheten att återköpa egna aktier Skanskas styrelse har beslutat att ge bolagets VD bemyndigande att utnyttja det av Skanskas bolagsstämma godkända förslaget om återköp av egna B-aktier. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Beslutet innebär att bolaget kan förvärva egna B-aktier, maximerat till högst 10 procent av antalet aktier i bolaget. Förvärven ska ske på OM Stockholmsbörsen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För aktierna får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. För ytterligare information, kontakta: Anders Nyrén, vVD Finans, Skanska AB, tel 08 753 86 32 Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar