Skanska får design- och bygguppdrag i New York - kontraktet värt 720 miljoner kronor - Skanskas andel 80 procent

Skanska får design- och bygguppdrag i New York - kontraktet värt 720 miljoner kronor - Skanskas andel 80 procent Skanska USA Civil har fått uppdraget att designa och bygga en ny bangårds- och serviceanläggning för pendeltåg på Long Island i New York. Kontraktet är totalt värt 76 miljoner USD, ca 720 miljoner kronor, varav Skanskas andel är 80 procent. Kund är Metropolitan Transportation Authority (MTA) i New York. Anläggningen ska nyttjas av MTA:s dotterbolag Long Island Railroad som är USA:s största pendeltågsbolag. Ordern inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2002. Projektet genomförs av Skanska USA Civils enhet Slattery Skanska i ett 80/20-konsortium med konsultföretaget Edwards and Kelcey. Bolagen samarbetar i utformningen och byggandet av den nyckelfärdiga anläggningen. Slattery Skanska och Edwards and Kelcey bygger tillsammans även en liknande anläggning för Metro-North Railroad i Bronx. Även detta kontrakt är värt 76 miljoner USD. Den nya anläggningen Arch Street Rail Yard and Shop i Long Island City, Queens, omfattar ca 6.3 km spårläggning, en 6.000 kvm stor servicehall med fem spår och en ca 280 m lång plattform för samtidig städning och service av två tåg med vardera 12 vagnar. Uppdraget inkluderar även alla installationer, däribland den mekaniska serviceutrustningen, som t ex lyftanordningar för två vagnar. Trevåningsbyggnaden rymmer också administrativa lokaler för Long Island Railroad. Arbetena på plats inleds omgående för att avslutas på 27 månader, dvs under 2004. Den nya serviceanläggningen är en del av East Side Access Project - en utbyggnad av pendeltågstrafiken från Long Island direkt till Grand Central Terminal på Manhattan. Den amerikanska marknaden för transportinfrastruktur är fortsatt stark. Skanska USA Civil ökade sin omsättning med 38 procent mätt i USD mellan 2000 och 2001. Skanska USA Civils orderstock uppgick vid årsskiftet till ca 21 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Maureen Lally, informationschef, Skanska USA, tel +1 617 799 9759 Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel: 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar