Skanska får miljöprojekt i Brasilien värt 305 miljoner kronor

Skanska får miljöprojekt i Brasilien värt 305 miljoner kronor Skanska har fått uppdraget att utveckla och bygga en svavelreningsanläggning vid ett raffinaderi i Brasilien. Kontraktet är värt USD 38,3 miljoner, ca 305 miljoner kronor. Kund är Refap S.A. Kontraktet har inkluderats i orderingången för det andra kvartalet 2003. Uppdraget gäller att planera, bygga och installera två parallella svavelreningsanläggningar vid det befintliga oljeraffinaderiet i Porte Alegre i Brasilien. Genom reningsanläggningen reduceras svavelutsläppen från raffinaderiet. Svavelrening är ett avgörande steg för att minska försurningen. Reningsanläggningens kapacitet uppgår till totalt 98 ton per dag. Svavlet kommer att återvinnas för kommersiellt bruk. I projektet ingår även en restgasanläggning och en avloppsreningsanläggning. Projektet genomförs av Skanska Latin America som är det nya namnet på affärsenheten Sade Skanska. Skanska Latin America är ett av Latinamerikas ledande byggföretag. Omsättningen uppgick 2002 till 2,3 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 7,9 procent. Skanska Latin America har en stark ställning inom energisektorn. Ca 50 procent av omsättningen kommer från uppdrag inom olje-, gas- och energisektorerna. Skanska Latin America svarar för såväl byggande som drift och underhåll av produktionsanläggningar, kraftöverföring och pipelines i hela Latinamerika, främst Argentina, Brasilien, Chile, Peru och Venezuela. Bland de största kunderna återfinns Petrobras, Dow Chemical, Pluspetrol, Pan America Energy och Repsol. För ytterligare information, kontakta: Maria Laura Martí, Kommunikationschef, Skanska Latin America, Tel: +54 11 4341 7055 Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 86 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar