Skanska finansierar, designar, bygger och driver Norges första offentlig-privata vägprojekt - byggkontraktet värt över 1

Skanska finansierar, designar, bygger och driver Norges första offentlig- privata vägprojekt - byggkontraktet värt över 1,6 miljarder kronor Skanska genomför Norges första vägbygge i offentlig-privat samverkan. Förutom att designa och bygga ska Skanska även driva och underhålla ett avsnitt på E39. Kontraktet med Statens Vegvesen är värt över 1,6 miljarder svenska kronor och inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2003. Det innebär att det norska dotterbolaget Selmer Skanska får sitt största väg- och anläggningsuppdrag någonsin. Skanska BOT och Laing Roads Ltd ansvarar för finansieringslösningen genom det gemensamma bolaget Orkdalsvegen AS. Skanska och Laing Roads Ltd investerar cirka 80 miljoner kronor vardera. Lånefinansiering sker genom Handelsbanken, Nordea, LB Kiel och Nordiska Investeringsbanken. Avtalet omfattar en totalt 27 km lång sträckning på E39 mellan Klett och Bårdshaug ett par mil söder om Trondheim. En 22 km lång sträcka ska nyproduceras och resterande 5 km rustas upp. På den nya vägsträckningen ingår totalt 10 km tunnlar och 12 broar varav den längsta är 240 m. När den nya vägsträckan är klar i september 2005 övertar Skanska helhetsansvaret för drift och underhåll i 25 år. Orkdalsvegens ersättning kommer att baseras på vägens tillgänglighet och kvalitet. Statens Vegvesen har som mål att höja säkerheten på den olycksdrabbade sträckan - därför utgår också en bonus om olycksfrekvensen kan sänkas. - Vi välkomnar den nya upphandlingsformen som ger oss möjlighet att utnyttja vårt kunnande i hela processen från design och byggande till drift och underhåll, säger Petter Eiken, VD för Selmer Skanska. - Med detta projekt visar de norska myndigheterna att man vill ge mer ansvar för produktion och underhåll av vägnätet till privata entreprenörer för att på så sätt ge mer tillbaka till skattebetalarna, tillägger Petter Eiken. - Vi sänker kostnaderna och ser till att vägen kan byggas ut redan nu, trots att statliga anslag till vägen finns tillgängliga först i framtiden, säger Gunnar Lundberg, ansvarig för projektet inom Skanska BOT. - För Skanskas del förbättras också möjligheterna till stora byggkontrakt genom vår roll som investerare. Detta stärker koncernens position och vi hoppas få ytterligare framtida möjligheter på marknaden för privatfinansierad infrastruktur, såväl i Norden som på våra övriga hemmamarknader, säger Gunnar Lundberg. Detta är det andra vägprojektet i Norden som genomförs i offentlig- privat samverkan och också det andra där Skanska medverkar. Det första var motorvägen mellan Helsingfors och Lahti i Finland som Skanska designade och byggde 1997-99 och nu ansvar för driften och underhållet av. I Santiago de Chile pågår utbyggnaden av Autopista Central som sedan ska drivas av Skanska. Skanskas hittills största kontrakt av PPP-modell avser Walsgrave- sjukhuset i Coventry värt totalt 6,86 miljarder kronor, GBP 484 miljoner. Offentlig-privat samverkan och privatfinansierad infrastruktur uppträder under många olika benämningar; PPP (Public Private Partnership), PFI (Private Finance Initiative) och BOT (Build Operate Transfer) är några av de vanligaste beteckningarna. I Norge kallas detta koncept OPS (Offentligt Privat Samarbete). För ytterligare information, kontakta: Petter Eiken, VD, Selmer Skanska, tel +47 98 21 00 00 Pia Farstad, informationschef, Selmer Skanska, tel +47 92 25 11 11 Gunnar Lundberg, projektansvarig, Skanska BOT, tel 070-564 28 89 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar