Skanska föreslås få tre nya styrelseledamöter

Skanska föreslås få tre nya styrelseledamöter Nomineringskommittén har beslutat att föreslå att bolagsstämman den 6 maj 2003 väljer Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef, samt Ulrika Francke och Jane F. Garvey som nya ledamöter till Skanska AB:s styrelse. Kommittén föreslår också att styrelsen även i fortsättningen har nio ledamöter. Jane F. Garvey, född 1944, är vice VD för APCO Worldwide, en global konsultfirma med inriktning på bl a kommunikations- och transportfrågor. Jane F. Garvey är också föreläsare och forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hon har nyligen avslutat en femårsperiod som chef för det amerikanska luftfartsverket U.S. Federal Aviation Administration (FAA). Dessförinnan ledde hon vägmyndigheten Federal Highway Administration (FHWA) och Logan International Airport i Boston samt var ansvarig för offentlig upphandling i Massachusetts. Ulrika Francke, född 1956, är VD för SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Ulrika Francke har tidigare varit verksam som gatu- och fastighetsdirektör och stadsbyggnadsdirektör i Stockholm, VD för fastighetsbolaget Brommastaden samt statsbyggnadsborgarråd i Stockholm. Stuart Graham, född 1946, är Skanskas VD och koncernchef sedan 2002. Stuart Graham har sedan 1990 haft en rad befattningar i Skanska, bl a som ansvarig för den amerikanska verksamheten. Eliot Cutler har avböjt omval och Per-Olof Eriksson ställer sin plats till förfogande för att ge möjlighet till en förnyelse inom styrelsen. Tidigare har Claes Björk, Skanskas förre VD och koncernchef, lämnat styrelsen. Nomineringskommittén kommer vidare att föreslå omval av de övriga styrelseledamöterna Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén. Nomineringskommittén har bestått av Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB och vice styrelseordförande i AB Industrivärden, Staffan Grefbäck, chef för kapitalförvaltningen i Alecta, Per Ludvigsson, VD i Inter Ikea Investment AB, Mats Guldbrand, aktiechef AMF Pension samt Curt Källströmer, bankdirektör och chef för ordförandekansliet i Handelsbanken. För ytterligare information, kontakta: Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 87 47 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar