Skanska förstärker koncernledningen

Skanska förstärker koncernledningen Skanskas koncernledning, Senior Executive Team, utökas med två medlemmar, Thomas Alm och Johan Bergman som därmed utnämns till vice VD:ar i Skanska AB. Thomas Alm, 52, har sedan 1981 innehaft en rad befattningar inom Skanska, närmast som VD för Skanska Financial Services. Han har en jur kand-examen från Lunds Universitet. Johan Bergman, 38, har sedan han anställdes 1990 varit verksam inom Skanskas projektutveckling i Sverige och Europa. Han har en civilingenjörsexamen i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Förstärkningen innebär att Skanskas koncernledning har följande sammansättning och fördelning av huvudansvar för de direktrapporterande affärsenheterna: Stuart Graham, VD och koncernchef, ansvarar i koncernledningen för Skanska USA Building, Skanska USA Civil, Beers Skanska och Skanska Services. Hans Biörck, vice VD och finansdirektör. Thomas Alm kommer i koncernledningen att ansvara för verksamheterna inom Skanska BOT, Skanska International Projects och Sade Skanska. Johan Bergman ska i koncernledningen ha ansvaret för Skanskas projektutveckling inom Skanska Projektutveckling Sverige, Skanska Project Development Europe och Skanska Project Development USA. Keith Clarke, vice VD, ansvarar för Skanska UK, Skanska Polen och IPS Skanska i Tjeckien. Johan Karlström, vice VD, ansvarar för Skanska Sverige, Skanska Danmark, Selmer Skanska och Skanska Oy. Daniel Johannesson, vice VD med ansvar för speciella projekt. För ytterligare information, kontakta: Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08- 753 87 47 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/17/20020917BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/17/20020917BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar