Skanska förvandlar p-huset Elefanten till 150 bostadsrätter - inleder 450-miljonersprojekt i Stockholm city

Skanska förvandlar p-huset Elefanten till 150 bostadsrätter - inleder 450- miljonersprojekt i Stockholm city Skanska ska uppföra bostäder och kontor i centrala Stockholm. Projektet som utvecklas och byggs av Skanska innebär en investering på totalt ca 450 miljoner kronor. De 150 lägenheterna säljs som bostadsrätter i en nybildad bostadsrättsförening. I projektet ingår även ett kontorshus som utgör en tredjedel av den totala investeringen. Det är en s k kort projektutveckling, vilket innebär att projektet säljs direkt vid färdigställandet. Säljstarten för lägenheterna sker under sommaren 2001 och inflyttning planeras till hösten 2002. Idag inleds rivningsarbetena av p-huset Elefanten för att ersättas av bostads- och kontorsprojektet som totalt omfattar ca 23.500 kvm. Det nya åttavåningshuset ska även ge plats för butiker och restauranger i bottenplanet. Kontorshuset på 5.800 kvm byggs över Klaratunnelns södra mynning. Rivningen och omvandlingen av p-huset Elefanten är ett led i utvecklingen av en levande stadskärna. Bilar och betong lämnar plats för människor och bostäder. De nya husen får putsade fasader i varma och ljusa färger med natursten och glas i bottenvåningarna. Projektet är en fortsättning på Skanskas strävan att utveckla bostäder i attraktiva lägen. Tidigare har Skanska bl a skapat 84 lägenheter genom omvandling av delar av parkeringshuset i Kv. Wahrenberg. För ytterligare information, kontakta: Svante Hedström, projektchef, Skanska Nya Hem, region Stockholm, tel 070 - 213 30 11 Mats Johansson, marknads- och försäljningschef, Skanska Nya Hem, region Stockholm, tel 070 - 662 75 31 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar