Skanska förvärvar kontrollerande intresse i IPS, Tjeckiens största byggbolag

Skanska förvärvar kontrollerande intresse i IPS, Tjeckiens största byggbolag Skanska har förvärvat 56,3 procent av aktierna i IPS Praha a.s. De köpta aktierna ägdes tidigare av Stredoevropska stavebni a.s. Affären genomfördes i går kväll via den tjeckiska värdepapperscentralen. I en separat transaktion, förvärvar Skanska 9,72 procent av aktierna i IPS från ett antal investeringsfonder administrerade av Prvni investicni spolecnost a.s. Efter dessa förvärv, som görs till en total köpeskilling om CZK 2,45 miljarder (SEK 560 miljoner) uppgår Skanskas ägarandel i IPS till 66,1 procent. Förvärvet av ett kontrollerande intresse i IPS är en del av Skanska´s strategi att expandera verksamheten i Central- och Östeuropa. Nyligen förvärvades även ett kontrollerande intresse i Exbud, det största byggbolaget i Polen. Den tjeckiska byggmarknaden uppgår till cirka CZK 225 miljarder (SEK 50 miljarder) och förväntas öka med cirka 3 procent per år under de närmaste tre åren. Marknadsutsikterna påverkas positivt av Tjeckiens väntade medlemskap i EU och en allmän ekonomisk återhämtning i Tjeckien. Med en nettoomsättning uppgående till CZK 18,2 miljarder (1999), uppskattar IPS andel av den tjeckiska marknaden till cirka 8 procent. I en kommentar till förvärvet säger Anders C Karlsson, chef för Skanska Europa: "IPS är väl positionerat på den tjeckiska marknaden. Det passar därför väl in vår strategi och kompletterar våra nuvarande verksamheter i Central- och Östeuropa. Lika viktigt är att bolaget är lönsamt och välskött. Vi ser fram emot att ge IPS ledning vårt stöd i den fortsatta utvecklingen av bolaget." "Vi delar den strategiska inriktningen på projektutveckling och byggrelaterade tjänster och jag är övertygad om att IPS kommer att ha stor nytta av att ingå i en internationell koncern som Skanska", säger Zdenek Burda, VD för IPS, i en kommentar till affären. I egenskap av ny majoritetsägare avser Skanska att påta sig alla skyldigheter gentemot minoritetsägare i IPS, i enlighet med lokala regler. Skanska har därvid tecknat avtal om att köpa de ytterligare aktier som erbjudits till försäljning i enlighet med ett tidigare lämnat offentligt erbjudande, med första anmälningsdag den 10 maj 2000 och ett pris om CZK 158 per aktie, och kommer att erlägga full betalning för dessa aktier så snart som erforderliga underlag föreligger. Om så erfordras avser Skanska, efter det att ovan nämnda offentliga erbjudande avslutats, att lämna ett andra offentligt erbjudande, i enlighet med lokala tjeckiska regler. För ytterligare information, kontakta: Anders C. Karlsson, VD, Skanska Europa AB, tel 040 144243 Eero Makkonen, VD Skanska Oy, tel +358 9 6152 2200 Esko Tulikoura, vVD Skanska Oy, tel +358 9 6152 2202 Peter Wallin, chef Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 8886 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se IPS Praha a.s. IPS är baserat i Prag. Bolaget grundades 1953 och privatiserades 1992. IPS verksamhet omfattar hela värdekedjan inom byggande, med speciell fokusering på projektutveckling, husbyggande samt väg- och anläggningsbyggande. Cirka 37 procent av koncernens nettoomsättning för 1998 generades i utveckling och produktion av affärs- och kontorslokaler. IPS koncernen, nyckeltal 1999 (IAS) CZK M SEK M Nettoomsättning 18.199 4.186 Rörelseresultat 876 201 Resultat efter skatt 355 82 Nettoskuld 1.020 235 Eget kapital 2.415 555 Ordinarie aktier 13.870.385 Antal anställda 7900 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar