Skanska gör tilläggsförvärv av tunnelföretag i Slovakien

Skanska gör tilläggsförvärv av tunnelföretag i Slovakien Skanska förvärvar aktiemajoriteten i det slovakiska anläggningsföretaget Banské Stavby. Aktieposten i företaget övertas från de anställda. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. Företaget kommer att konsolideras i affärsenheten Skanska CZ från och med det andra kvartalet 2003. Genom tilläggsförvärvet som ligger i linje med Skanskas verksamhet och strategi stärks företagets konkurrenskraft inom underjordssektorn i Tjeckien och Slovakien. Den nya kompetensen gör det möjligt för Skanska att öka sin marknadsandel inom tunnelbyggande i Tjeckien. Skanska CZ blir också genom förvärvet heltäckande inom hus- och anläggningsbyggande i både Tjeckien och Slovakien. Banské Stavbys ledning kommer även fortsättningsvis att leda företaget som ska ingå som en enhet inom Skanska CZ:s transport- och infrastrukturdivision. Banské Stavby är specialiserat inom tunnel- och underjordsbyggande, främst transportinfrastruktur men även vatten och avlopp. 2001 omsatte företaget ca 120 miljoner kronor (SSK 543 miljoner) och rörelseresultatet uppgick till 7 miljoner kronor (SSK 33 miljoner). Företaget som grundades 1951 är baserat i Prievidza och har 500 anställda. Skanska CZ är Tjeckiens största byggbolag och omsatte år 2002 ca 7 miljarder kronor. Verksamheten omfattar hus- och anläggningsbyggande. Skanska CZ uppvisar god lönsamhet och fördubblade 2002 sin rörelsemarginal till 5 procent jämfört med föregående år. Nyckelfakta Banské Stavby miljoner SEK, 2001 (SKK/SEK 0,22) (Tabellens uppgifter avser 100 procent. Skanskas ägarandel av Banské Stavby uppgår till ca två tredjedelar.) Nettoomsättning 120 (SSK 543 miljoner) Rörelseresultat 7 (SSK 33 miljoner) Eget kapital 51 (SSK 233 miljoner) Räntebärande -16 (SSK -74 miljoner) Antal anställda ca 500 För ytterligare information, kontakta: Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 87 47 Arne Kejdana, Skanska CZ, tel: + 420 267 095 444 eller +420 737 255 016 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar