Skanska har uppnått mer än 90 procents acceptans för sitt erbjudande på Selmer

Skanska har uppnått mer än 90 procents acceptans för sitt erbjudande på Selmer Skanska har i dag tillkännagivit att de har mottagit acceptans för mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Selmer ASA. Den lägsta gränsen för det frivilliga kontanterbjudandet har således uppnåtts. Skanska kommer nu att göra formella anmälningar till berörda myndigheter så snart som möjligt. Som tidigare meddelats, kan aktieägare i Selmer som ännu inte har skickat in accepthandlingar acceptera erbjudandet till och med fredag den 9 juni 2000 kl.1600 norsk tid. Sådana accepter ska således vara Den norske Bank (DnB) Verdipapirservice i Oslo tillhanda före denna tidpunkt. För ytterligare information, kontakta: Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel 08-753 88 00 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar