Skanska hyr ut före detta Riksbankshuset i Malmö

Skanska hyr ut före detta Riksbankshuset i Malmö Skanska Öresund i Malmö har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Länsförsäkringar Skåne avseende kontorslokaler i före detta Riksbankshuset på Föreningsgatan i Malmö. Den förhyrda ytan är cirka 5.700 kvm och omfattar större delen av huset. Skanska Öresund förvärvade Riksbankshuset 2001 av Sveriges Riksbank, som under 2003 flyttade sin verksamhet till en annan av Skanskas fastigheter. Riksbankshuset, som ursprungligen uppfördes 1979, skall nu genomgå en omfattande ombyggnad för att anpassas till Länsförsäkringar Skånes verksamhet. Inflyttning sker i slutet av 2004. "Effektivitet och tillgänglighet är viktigt för ett lokalt kundägt försäkringsbolag som Länsförsäkringar Skåne. I de nya lokalerna kommer vi att kunna jobba mycket effektivare. Tillgängligheten för våra kunder kommer också att öka. Samtidigt vill vi kraftfullt markera vår närvaro i Malmö. Idag kallas det Riksbankshuset, men vår ambition är att man i stället ska komma att kalla det LF-huset", säger Tor Adell, informationschef, Länsförsäkringar Skåne. "Denna förhyrning är ett bra exempel på hur vi genom långsiktiga kundrelationer kan skapa affärsmöjligheter. Affären är också en naturlig del i vår affärsprocess att förvärva, utveckla och på sikt sälja fastigheter." säger Nils Olof Nilsson, VD Skanska Öresund. Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm Göteborg och i Öresundsregionen. Skanska Öresund är ett dotterbolag till Skanska Projektutveckling Sverige AB. För ytterligare information, kontakta: Nils-Olof Nilsson, VD Skanska Öresund tel 040-14 45 83 eller 070 -216 23 66 Richard Hultin, Marknadschef Skanska Öresund tel 040-14 44 34 eller 070-673 15 56 Tor Adell, Informationschef, Länsförsäkringar Skåne tel 042-24 92 48 eller 070-630 00 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031219BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031219BIT01220/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar