Skanska köper resten av industriservicebolag

Skanska köper resten av industriservicebolag Skanska Miab förvärvar återstående 50 procent av aktierna i MSI, Marieholm Stensand Industrirengöring AB. Säljare är Stensand Specialserviceföretaget AB, som ägs av Studsvik. Affären innebär ett årligt omsättningstillskott för Skanska Services på 19 miljoner kronor och ett ökat rörelseresultat på 2,4 Mkr före avdrag för goodwill. MSI utför produktionsservice åt fordonsindustrin och har 15 anställda. Bolaget är etablerat i Olofström och Gent i Belgien samt i Göteborg där verksamheten utförs av Skanska Miab och Stensand Specialserviceföretaget som underentreprenörer. Genom affären blir MSI ett helägt dotterbolag till Skanska Miab och alla uppdrag kommer att skötas i egen regi. Vi kommer att utveckla och bredda tjänsterna som MSI erbjuder. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår position för att ta facilities mangement-uppdrag för process- och produktionsindustrin. Facilities management är en viktig och växande del inom Skanska, säger Mats Jönsson, VD i Skanska Services. Skanska Services förvärvade i februari Marieholms Industrirengöring AB, numer Skanska Miab. Bolaget utför produktionsservice åt företag inom bil- , petrokemisk- och försvarsindustrin. Skanska Miab omsätter 127 miljoner kronor. För mer information kontakta: Jan Bergman, VD i Skanska Miab, tel 031-336 87 05, tel 0708-67 27 54 Bertil Johansson, divisionschef inom Skanska Services, tel 031-771 11 69, tel 070-299 45 00 Jan Bjerler, VD i Stensand tel 0340-66 12 80 Sten-Olof Andersson, direktör affärsutveckling i Studsvik, telefon 0155-22 15 20. Skanska Services tar över, sköter och utvecklar service och IT- infrastruktur i kontor, produktionsanläggningar och fastigheter. Skanska Services har 1 600 anställda i Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien. Omsättningen uppgick år 2002 till 2,5 miljarder kronor. Bland kunderna finns Amersham, Ericsson, HP, Philips, Pfizer, Volvo Car Corporation, SAAB Aerospace, Scania och Volvo Lastvagnar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar