Skanska lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande utestående aktier i polska Exbud

Skanska lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande utestående aktier i polska Exbud Skanska äger för närvarande 94 procent i det polska byggbolaget Exbud S.A. Skanska lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande utestående aktier, anmälningsperioden för att anta erbjudandet löper från den 4 december 2001 till den 4 januari 2002. Erbjudandet omfattar 900 278 aktier till ett pris om 21 zloty per aktie (cirka 55 kronor). Målsättningen är att avnotera Exbud S.A. från den polska börsen och att därefter driva verksamheten som ett helägt dotterbolag i Skanska. För ytterligare information, kontakta: Jan-Gunnar Glave, tf VD, Exbud Skanska, tel 48 22 653 82 24 Mats Wäppling, vVD Skanska AB, +46 8 753 88 00 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00280/bit0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar