Skanska reparerar sektioner av motorväg i New York, USA, för USD 63M, cirka 530 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med New York State Department of Transportation om att restaurera sektioner av en motorväg i New York, USA. Kontraktet är värt USD 63M, cirka 530 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det tredje kvartalet 2016.

Reparationsprojektet av Interstate 278 i Brooklyn kommer att innefatta strukturell förbättring av stålarbeten, inklusive utbyten och ommålning.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara slutfört i november 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building som är specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil är inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan, samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Mike Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 917 438 33 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar