Skanska reparerar sektioner av motorväg i New York, USA, för USD 63M, cirka 530 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med New York State Department of Transportation om att restaurera sektioner av en motorväg i New York, USA. Kontraktet är värt USD 63M, cirka 530 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det tredje kvartalet 2016.

Reparationsprojektet av Interstate 278 i Brooklyn kommer att innefatta strukturell förbättring av stålarbeten, inklusive utbyten och ommålning.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara slutfört i november 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building som är specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil är inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan, samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Mike Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 917 438 33 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar