Skanska sänker overhead-kostnader

Skanska sänker overhead-kostnader Under året har Skanska löpande genomfört en översyn av koncernens försäljnings- och administrationskostnader för att anpassa dessa till rådande marknadsläge. Kostnaderna för reduktionen under 2003 har löpande belastat resultatet i de affärsenheter där förändringarna har genomförts. De åtgärder som vidtagits under 2003 förväntas resultera i en sänkning av koncernens overhead-kostnader för jämförbara enheter med 5-7 procent under helåret 2004. Det motsvarar en kostnadssänkning med i storleksordningen 500 miljoner kronor. För det fjärde kvartalet 2003 innebär översynen personalneddragningar motsvarande ca 300 anställda och medför omstruktureringskostnader på omkring 225 miljoner kronor. Dessa kostnader belastar resultatet under det fjärde kvartalet och den berörda personalen kommer att lämna företaget under 2004. De affärsenheter som omfattas av åtgärderna under det fjärde kvartalet är Skanska Norge (tidigare Selmer Skanska), Skanska Sverige och Skanska UK. Dessutom påverkas supportenheten Skanska Teknik och Skanska Ryssland (som tidigare ingick som en del av affärsenheten Skanska OY). - Med dessa åtgärder har vi anpassat våra försäljnings- och administrationskostnader till nuvarande verksamhet och volym på de marknader som vi verkar på runt om i världen. Det är ett viktigt steg för att närma oss målet om en rörelsemarginal på 2,5 procent i byggverksamheten, säger Hans Biörck, ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB. För ytterligare information, kontakta: Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT20040/wkr0006.pdf PDF

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar