Skanska slutför försäljningen av aktieinnehavet i Gammon Skanska

Skanska slutför försäljningen av aktieinnehavet i Gammon Skanska Skanska och det engelska byggföretaget Balfour Beatty har undertecknat bindande avtal rörande försäljning och köp av Skanskas aktieinnehav i det Hongkong-baserade byggföretaget Gammon Skanska som nu byter namn till Gammon Construction Limited. Skanskas aktieinnehav i Gammon Skanska, motsvarande 50 procent av aktierna i bolaget, ingick som en del av Kvaerner Construction (UK), som Skanska förvärvade år 2000. Den nu genomförda försäljningen är ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på andra utvalda geografiska marknader. Det slutligt överenskomna försäljningspriset ger upphov till en realisationsförlust på cirka 30 miljoner kronor, vilken kommer att belasta koncernens resultat för tredje kvartalet 2004. Aktieinnehavet i Gammon Skanska redovisades i enlighet med den så kallade kapitalandelsmetoden. Skanskas andel av bolagets resultat för 2003 uppgick till 34 miljoner kronor. För ytterligare information, kontakta: Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/09/20040809BIT20030/wkr0001.pdf PDF

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar