Skanska tar initiativ för att få ned byggkostnaderna

Skanska tar initiativ för att få ned byggkostnaderna Tillståndet inom den svenska byggsektorn har debatterats sedan en tid och ett antal goda idéer och förslag har framkommit. Nu gäller det att ta steget från ord till handling. Det menar Skanskas VD och koncernchef Claes Björk. - Vi måste sikta på att få ned produktionskostnaderna inom den svenska byggsektorn med 10 procent och minska antalet fel i produktionen med 20 procent per år. Detta är fullt möjligt, det visar vår erfarenhet från andra länder, säger Claes Björk. - En förutsättning är att vi kan utveckla nya samarbetsformer som involverar alla parter, det vill säga användare, kunder, arkitekter, konstruktörer, projektörer, entreprenörer, materialproducenter och driftsentreprenörer. Skanska inbjuder därför alla med anknytning till byggsektorn till en bred samling för att utveckla framtidens samarbetsformer i Sverige. - Min förhoppning är att alla krafter kan enas om en kvalificerad och oberoende expertgrupp som kan leda förbättringsarbetet och lägga fast ett tydligt handlingsprogram för innovationer och nytänkande. Detta ska sedan förhoppningsvis utmynna i praktisk handling och en lång rad goda exempel, säger Claes Björk. - Låt oss tillsammans skapa minst 75 förebildsprojekt till år 2005. Vi kan kalla projektet "75/2005". Dessa 75 projekt ska tydliggöra nytänkandet och fungera som vägledare för hur vi i Sverige återigen skulle kunna bli en modell för effektivt och kvalitativt byggande i världen. För ytterligare information, kontakta: Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar