Skanska tecknar en syndikerad lånefacilitet på EUR 600 miljoner

Skanska har tecknat en sk syndikerad lånefacilitet på totalt EUR 600 miljoner, motsvarande ca 5,4 miljarder kronor. Avtalet löper över fem år med en option om förlängning.

Lånefaciliteten tecknas av Skanska Financial Services AB med Skanska AB som garant. Krediten är i första hand en strategisk lånereserv. Krediten kan utnyttjas i ett flertal valutor, bl a Euro, USD och GBP. Kreditgivare är tolv internationella affärsbanker. För ytterligare information, kontakta: Anders Årling, VD, Skanska Financial Services AB, tel 08-504 368 78 Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar