Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nytt utvecklingscenter för Ericsson Mobile Communications i Lund för 300 miljoner k

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nytt utvecklingscenter för Ericsson Mobile Communications i Lund för 300 miljoner kronor Skanska utvecklar, bygger och hyr ut ett nytt center för Ericsson Mobile Communications i Lund. Ericsson Mobile Communications ska hyra den 25.000 kvm stora anläggningen. Ett tioårigt hyresavtal har tecknats. Skanskas investering uppgår till 300 miljoner kronor. Det nya centret ska inrymma en av Ericsson Mobile Communications enheter för utveckling av mobiltelefoner. Ca 600 personer kommer att få moderna och funktionella arbetsplatser i det nya huset. Anläggningen skräddarsys för Ericssons behov. För den arkitektoniska utformningen svarar den danske arkitekten Jens Søndergaard. Projektet genomförs i samarbete mellan Skanska Projektutveckling och Fastigheter och Skanska Hus. Byggarbetena inleds så snart erforderliga planändringar trätt i kraft. Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2001-2002. Skanska och Ericsson har sedan länge ett väl utvecklat samarbete. Bland aktuella projekt återfinns Ericsson Sveriges nya kontor i Stockholm. Nyligen utvecklade och byggde Skanska två anläggningar i Stockholm och Göteborg för det av Ericsson delägda EHPT. För ytterligare information, kontakta: Olof Johansson, chef för den svenska projektutvecklingen inom Skanska Projektutveckling och Fastigheter, tel 08-753 80 00 Gösta Backmark, projektchef, Skanska Fastigheter Göteborg, tel 031-771 10 00 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar