Skanskas kommentar till nya uppgifter kring asfaltkarteller

Skanskas kommentar till nya uppgifter kring asfaltkarteller Skanska och flera andra företag har under den senaste tiden fått ta del av delvis nytt material och nya uppgifter i Konkurrensverkets utredning om misstänkta brott mot konkurrenslagstiftningen i den svenska asfaltbranschen. - Vi har ännu inte i detalj hunnit gå igenom det mycket omfattande materialet, som består av tusentals sidor. Det står dock klart att det finns indikationer på att enskilda Skanska-anställda på lokal nivå kan ha brutit mot konkurrensreglerna vid några, enskilda tillfällen, säger Mats Williamson, VD för Skanska Sverige. Materialet bekräftar att Skanskas ledning 1997 tog mycket tydlig ställning emot kartellverksamhet. Ledningen fattade då ett beslut att Skanska skulle inta en ledande roll inom etikfrågor i byggbranschen. Skanskas anställda uppmanades uttryckligen att lämna allt eventuellt deltagande i aktiviteter som stred mot konkurrenslagstiftningen. Skanska fann i oktober 2002 genom interna undersökningar att en anställd ignorerat reglerna från 1997 och brutit mot konkurrensreglerna. Upptäckten anmäldes omedelbart till Konkurrensverket. Denna person kommer att få lämna sin anställning inom Skanska. Uppgifterna från Konkurrensverket innehåller nu indikationer på att ytterligare enskilda Skanska-anställda kan ha brutit mot konkurrenslagstiftningen. -Vi vet inte om de här anklagelserna är korrekta, men det finns en risk att ytterligare enskilda anställda på lokal nivå kan vara inblandade. De anställda som pekas ut har förnekat anklagelserna i förhör med Konkurrensverket och i vår interna undersökning, som genomförts av en extern advokatfirma på Skanskas uppdrag. Det finns även dokument och fakta i materialet som ger starkt stöd åt de versioner som några av våra anställda lämnat. Nu får den fortsatta utredningen och en eventuell rättslig prövning utvisa vad som har skett, säger Skanska Sveriges vd Mats Williamson. - Vi ser oerhört allvarligt på detta. Vi kan inte acceptera ett beteende som strider mot svensk konkurrenslag och mot de regler som vi införde i Skanska 1997, säger Mats Williamson. Skanska Sveriges ledning agerar kraftfullt för att stävja alla former av olagligt och oetiskt beteende inom företaget. - Sedan i höstas har vi förberett och genomfört en omfattande utbildning i etikfrågor för omkring 2 200 av våra chefer i Sverige. Utbildningen avslutas med att dessa får skriva på ett avtal där de förbinder sig att följa våra affärsetiska regler. Därefter kommer efterlevnaden av reglerna att utvärderas varje år, säger Mats Williamson. - Anställda som efter 1997 har brutit mot konkurrenslagstiftningen kommer inte att få arbeta kvar inom Skanska, säger Mats Williamson. För ytterligare information, kontakta: Mats Williamson, vd, Skanska Sverige, tel + 46 8 504 36 854 Agneta Ljunggren, Kommunikationsdirektör, Skanska Sverige, tel +46 8 504 36 797 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar