Tremånadersrapport, januari-mars 2017

Januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016

Sammanfattning

 - Intäkterna uppgick till 34,2 (35,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 5 procent.

- Rörelseresultatet minskade med 6 procent och uppgick till 1 849 (1 969) Mkr, inga valutaeffekter.

- Resultatet per aktie ökade med 6 procent till 3,90 (3,69) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,6 (–3,4) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 12,6 (31 december 2016; 10,6) miljarder kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 38,2 (30,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 23 procent. Orderstocken uppgick till 200,8 (31 december 2016; 196,3) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten minskade med 11 procent och uppgick till 392 (442) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2 (1,5) procent, inga valutaeffekter.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling minskade med 5 procent och uppgick till 1 656 (1 744) Mkr, inga valutaeffekter.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 15,9 (15,8) procent.

- Nettodesinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 0,7 (–1,6) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webbcast den 5 maj klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar