Tremånadersrapport januari - mars 2003

TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Koncernen i sammandrag [REMOVED GRAPHICS] Första kvartalet 2003 jämfört med 2002 · Orderingången ökade med 10 procent till 33,7 miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter var ökningen dock 22 procent. Orderstocken ökade med 2 procent från årsskiftet till 140,9 miljarder. Justerat för valutaeffekter var ökningen dock 5 procent. · Rörelseresultatet ökade till 720 (234) Mkr. Resultat av fastighetsförsäljningar uppgick till 488 (40) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster ökade till 540 (112) Mkr. · Kassaflödet i den löpande verksamheten före betald skatt och finansiering ökade till 1 083 (-1 276) Mkr. · Den räntebärande nettoskulden ökade med 357 Mkr från årsskiftet till 9 387 Mkr inklusive effekten om 1 285 Mkr av ändrade redovisningsprinciper av pensioner (RR 29). För ytterligare information kontakta: Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00 Peter Wallin, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 86 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38, 070-543 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00610/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00610/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar