Utfall av skiljedom påverkar årets resultat negativt med 7 miljoner kronor

Utfall av skiljedom påverkar årets resultat negativt med 7 miljoner kronor Skanska utförde under tiden 1995 - 1998 stombyggnadsarbeten vid utbyggnaden av reningsverket i Käppala på uppdrag av Käppalaförbundet. Kontraktsumman uppgick till 266 miljoner kronor, inklusive tilläggsbeställningar uppgår summan till totalt 346 miljoner kronor. Härutöver har Skanska i skiljeförfarande krävt 82 miljoner kronor, varav huvuddelen avsåg ersättning för felaktiga ritningar. Skiljenämnden har funnit att ritningarna inte varit felaktiga i den omfattning som Skanska gjort gällande. Av det krävda beloppet tillerkändes Skanska 3 miljoner kronor. (Samtliga belopp är exklusive mervärdesskatt.) Skiljedomsbeloppet på 82 miljoner kronor har aldrig intäktsförts i Skanskas resultat. Mot intäkten på 3 miljoner kronor kommer skiljedomskostnader, som uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Årets resultat påverkas därmed negativt med 7 miljoner kronor. För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef Investor Relations, Skanska AB, Tel 08 - 753 88 86 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar