Nödvändiga åtgärder för att möta framtiden

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) står inför omfattande åtgärder för att få en sjukhusstruktur som kan möta framtiden. För SkaS Skövde blir det speciellt tydligt dels genom de omfattande om- och nybyggnationerna som pågår dels för att sjukhuset är drygt 50 år gammalt och att det ställs krav på PCB-sanering. Projekt som nu ska genomföras är:

  • SkaS Skövde om- och tillbyggnad av Serviceblocket, Huvudetapp 3, inklusive PCB-sanering etapp 4. Serviceblocket innefattar operationsavdelning med anslutande sterilenhet, intensivvårdsavdelning med anslutande pre- och postoperativa enheter samt delar av medicinsk radiologi.
  • SkaS Skövde tillbyggnad Akut- och psykiatriblocket, som innefattar ny akutmottagning samt den samlade psykiatriska heldygnsvården Skaraborg, psykiatrisk akutmottagning, dagvård och mottagningar. I samband med beslut om en förändrad lokaliseringsort för den psykiatriska heldygnsvården i Skaraborg från Falköping till Skövde slogs två tillbyggnadsprojekt samman till ett gemensamt projekt vid Skaraborgs sjukhus Skövde.
  • SkaS Skövde ombyggnad av Mottagningsblocket, Huvudetapp 2, inklusive PCB-sanering etapp 3. Mottagningsblocket omfattar ombyggnad av entréhall och mottagningar.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ber regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för verksamhetsdriven fastighetsinvestering.

Utveckling av miljöarbetet

Skaraborgs Sjukhus miljöledningssystem är ett verktyg för att bedriva ett strukturerat miljöarbete och säkra att rätt saker görs på rätt sätt.  För att uppnå målen i SkaS Miljöplan 2017-2020 har en handlingsplan tagits fram för SkaS miljöarbete 2018. Planen består, bland annat, av följande områden:

  • Uppföljning av målen i SkaS Miljöplan 2017-2020.
  • Checklista för systematiskt miljöarbete som följs upp kontinuerligt och redovisas årligen av samtliga chefer.

Kontakt: Ulla-Britt Hagström (L), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943 

Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38.

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera